Związek Polskie w Newcastle
122 Chatham Street
Broadmeadow, NSW 2292
Phone: +61 2 4961 5249
Fax: -61 2 4961 5249
admin@polishassociationnewcastle.org.au

Biuletyn - Festival w Maitland - Październik 2012 -

Historia Związku Polskiego na plakatach -