Związek Polskie w Newcastle
122 Chatham Street
Broadmeadow, NSW 2292
Phone: +61 2 4961 5249
Fax: -61 2 4961 5249
admin@polishassociationnewcastle.org.au

Biblioteka w Domu Polskim otwarta jest we Wtorki, Srody i Czwartki w godz. 9-14 oraz w Soboty w godzinach 9-12.