Dofinansowanie Szkoły Polskiej

Szkola Polska w Newcastle w roku 2019 otrzymala dofinansowanie w wysokosci okolo $1600 od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Otrzymane dofinansowanie zostalo przeznaczone na: ubezpieczenie szkoly, doposazenie w podreczniki i pomoce naukowe a takze pokrycie kosztow programowych zwiazanych z dzialalnoscia pozalekcyjna szkoly.