Związek Polskie w Newcastle
122 Chatham Street
Broadmeadow, NSW 2292
Phone: +61 2 4961 5249
Fax: -61 2 4961 5249
admin@polishassociationnewcastle.org.au

Zadaniem sekcji Opieki Społecznej jest pomoc osobom starszym i samotnym.

Informacji udziela pan Franciszek Dudek - tel. 02 4952 4269.